Wystartowaliśmy z zapisami na tegoroczny turniej "ZSM Legends - turniej tylko dla gimnazjalistów". Podobnie jak w zeszłych latach zespół powinien liczyć 5 osób (plus gracz rezerwowy) oraz opiekuna. Może nim być nauczyciel z danej szkoły lub jeden z rodziców.

Zapraszamy do rejestracji. Zapisy trwają do 15 listopada 2016 r.

 

W dniach 17-23 października uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach, które odbywały się w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. W ramach tych przedsięwzięć młodzież wzięła udział zarówno w warsztatach zorganizowanych przez: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy; Młodzieżowe Biuro Pracy oraz doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Elblągu jak i w  zajęciach zorganizowanych przez Akademickie Biuro Karier PWSZ, Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Nie mogło nas również zabraknąć na Targach Pracy. Uwieńczeniem Tygodnia Kariery był wewnątrzszkolny konkurs sprawdzający znajomość prawa pracy oraz wizyta w elbląskim przedsiębiorstwie handlowym. Organizacja tylu wyjść, spotkań możliwa była dzięki zaangażowaniu wielu nauczycieli.

wystawa IPN

Przez kilka kolejnych dni nasi uczniowie z różnych klas na zajęciach z wychowawcą odwiedzali wystawę pt. Co nam dała solidarność? – „Solidarność” oczami młodych”.
Ekspozycja została przygotowana przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej i można ją obejrzeć w sąsiadującej z ZSM Bursie Szkolnej nr 4. Składa się z 18 dwustronnych plansz formatu 122 cm x 122 cm. Została przygotowana w trzydziestą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w ramach projektu edukacyjnego „Polanki 124 b”. Główną część wystawy stanowią prace uczniów Gimnazjum nr 16 w Gdańsku. Autorzy – poprzez plakaty, wywiady i wiersze – opowiadają o realiach Polski Ludowej, strajkach w 1980 r. oraz przemianach, do których przyczyniła się „Solidarność”. Na ekspozycję składają się także wypowiedzi absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Młodzi ludzie dostrzegają, że mogą się cieszyć wolnością dzięki ryzyku i wysiłkowi podjętemu przez dziadków i rodziców. Opinie obcokrajowców pokazują, że chcą się oni od nas uczyć, i skłaniają do zastanowienia, na czym polega solidarność dziś.
Wystawę w sąsiadującej ze szkołą bursie 12 października br. otworzył pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, pan Arkadiusz Kazański, który, chcąc przybliżyć młodym ludziom temat „Solidarności”, opowiedział im o znaczeniu tego ruchu społecznego dla historii Polski i świata. Z możliwości obejrzenia ekspozycji skorzystała już większość uczniów ZSM, którzy po powrocie do szkoły stwierdzali, że temat Solidarności był im znany, ale nigdy dotąd nie mieli okazji spojrzeć na ten przełomowy dla naszej historii związek zawodowy oczami swoich rówieśników.

 

13 października 2016 roku w Parku Modrzewia 32 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w miejskim marszu integracyjnym „Przyjaźń bez barier”, łączącym we wspólnej, sportowej zabawie na świeżym powietrzu uczniów i wychowanków wielu elbląskich placówek: szkół podstawowych numer 12, 14, 16, 18, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1, dzieci z Przedszkola nr 19 oraz całą społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2 w Elbląga – organizatora przedsięwzięcia. Nasi szkolni wolontariusze przed marszem pomagali organizatorom przygotować trasę ze stanowiskami rekreacyjnymi, w czasie marszu zabezpieczali stanowiska oraz pomagali uczestnikom pokonać bezpiecznie trasę, natomiast po zakończeniu imprezy uprzątnęli teren przemarszu. Więcej szczegółowych informacji pod linkami:
www.elblag.eu
info.elblag.pl
Nasze zdjęcia z imprezy w szkolnej galerii.

 

11 października 2016r. w auli naszej szkoły odbyły się warsztaty pt. „Bogaci różnorodnością” prowadzone przez psychologa i pedagoga SOSW nr 2 w Elblągu. Zajęcia były kolejnym działaniem  realizowanym w ramach projektu „Przyjaźń bez barier” (rządowy program „Bezpieczna+”). Celem warsztatów było wprowadzenie uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w ideę wolontariatu wśród osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie ich zaangażowania w działania antydyskryminacyjne, w tym służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami (związanymi między innymi z dysfunkcjami intelektualnymi). Istotą zajęć nie było więc opanowanie przez uczniów teoretycznych zagadnień związanych z niepełnosprawnością, lecz próba przełamania barier i lęku między osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi, kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do osób niepełnosprawnych, co powinno stanowić punkt wyjścia do wykształcenia umiejętności inicjowania spontanicznego kontaktu ucznia z osobami niepełnosprawnymi i przeciwdziałaniu ich marginalizacji.
W warsztatach uczestniczyło 57 uczniów z naszej szkoły.Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top