ZAWÓD - TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika - to dziedzina techniki, która została zapoczątkowana w latach 70 XX wieku, początkowo w Japonii na bazie nowych osiągnięć w elektronice. Z czasem zaczęła się rozwijać w dziedzinę akademicką, co stało się podstawą do nauczania jej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum Według definicji opracowanej przez Międzynarodową Federację Teorii Maszyn i Mechanizmów, mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz w procesie produkcji, czyli wytwarzaniu. Słowo mechatronika jest połączeniem słów mechanika i elektronika.

Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Zadaniem mechatroniki jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Produkty te mają możliwość realizacji różnych zadań np. przez zmianę oprogramowania i potrafią komunikować się z człowiekiem. Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny. Ze względu na jej interdyscyplinarność, trudno jest sklasyfikować technika mechatronika. Formalnie jest on przypisany do obszaru elektryczno - elektronicznego ale biorąc pod uwagę fakt, że istotnym składnikiem mechatroniki jest mechanika, może on byś sklasyfikowany do obszaru mechanicznego jak i górniczo - hutniczego. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków oraz automatyków.

Pracownia mechatroniki w naszej szkole jest wyposażona zgodnie ze światowymi standardami. Obecnie jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą, pracownią mechatroniki w kraju!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczeń w czasie kształcenia zalicza następujące kwalifikacje:
E.3 - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych – 330 godz.
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec drugiej klasy.

E.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych – 170 godz.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec trzeciej klasy.

E.19 - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych – 200 godz.
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację odbywa się pod koniec pierwszego semestru czwartej klasy.