ZAWÓD - TECHNIK LOGISTYK 
 

Zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Absolwent tego kierunku sprawdzi się jako specjalista ds. celnych i transportu samochodowego, sprzedaży i planowania popytu, handlu elektronicznego, spedycji itd.

Nasza szkoła kształci logistyków od wielu lat, nasi absolwenci osiągają znakomite wyniki podczas egzaminu zawodowego. Nowoczesna pracownia logistyczna jest wyposażona m.in. w laptopy na stanowiskach uczniowskich, dedykowane oprogramowanie, bramkę RFID, tablicę interaktywną.

Zadania zawodowe logistyka to:

 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzanie zapasami,
 • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzanie gospodarką odpadami,
 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Uczeń w czasie kształcenia zdaje następujące kwalifikacje: 

A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.30 odbywa się pod koniec drugiej klasy. 

 

A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.31 odbywa się pod koniec klasy trzeciej. 

A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację A.32 odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

Plan nauczania w poszczególnych kwalifikacjach wyszczególnia następujące przedmioty:
A.30.

 • BHP Logistyka
 • Planowanie logistyczne
 • Zarządzanie zapasami i magazynem
 • Laboratorium magazynowe
 • Pracownia planowania produkcji i dystrybucji
 • Laboratorium PDG

A.31.

 • Transport i spedycja
 • Laboratorium transportowo-spedycyjne

A.32.

 • Logistyka w jednostkach gospodarczych
 • Logistyka w jednostkach administracyjnych
 • Pracownia obsługi jednostek zewnętrznych
 • Pracownia przepływów zasobów i informacji
 • Język obcy zawodowy