ZAWÓD -  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.
Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych m.in.: - podstawy konstrukcji maszyn, - silniki pojazdów samochodowych, - budowa podwozi, - elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych to osoba posiadająca wiedzę z zakresu budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, znająca zasady związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem samochodowym.
Po szkole będzie mógł pracować jako:

 • mechanik samochodowy
 • elektromechanik
 • diagnosta
 • koordynator serwisowy
 • specjalista ds. sprzedaży samochodów osobowych i ciężarowych
 • doradca serwisowy
 • specjalista ds. części zamiennych

Po ukończeniu szkoły będzie umiał:

 1. Analizować i sporządzać dokumentację techniczną i eksploatacyjną, związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, ich układów.
 2. Posługiwać się urządzeniami diagnostycznymi i naprawczymi w celu oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych, ich układów lub zespołów, ustalenia przyczyn niesprawności, oraz sposobu ich usuwania.
 3. Wykonać pomiary parametrów pojazdów samochodowych, ich układów lub zespołów, interpretować wyniki pomiarów na podstawie charakterystyki technicznej pojazdu.
 4. Dokonać weryfikacji części wchodzących w skład układów lub zespołów pojazdu oraz je identyfikować, dobierać części zamienne, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne.
 5. Oceniać stan techniczny pojazdów samochodowych, ich układów lub zespołów na podstawie diagnostyki technicznej, rozpoznawać uszkodzenia.
 6. Organizować procesy obsługowo-naprawcze pojazdów samochodowych, ich układów lub zespołów odpowiednio do zakresu usługi i sporządzać niezbędną dokumentację.
 7. Wykorzystywać programy komputerowe obsługujące proces: serwisowania i katalogowania części zamiennych oraz ich zamienników, sprzedaży.

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - koniec kl. II

M.12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – koniec klasy III

M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych  – po I semestrze klasy IV