21 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły, na zaproszenie dyrekcji Anglojęzycznego Gimnazjum REGENT w Elblągu, uczestniczyli w zorganizowanym dzięki inicjatywie Stowarzyszenia "Elbląscy Patrioci" spotkaniu z panem Januszem Niemcem - synem majora Antoniego Żubryda - legendarnego dowódcy Samodzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ "Zuch".
Pan Janusz Niemiec – "Kustosz pamięci" o "Żołnierzach wyklętych", bohaterach którzy podjęli nierówną walkę z reżimem komunistycznym i jego sowieckim mocodawcą - określany jest jako "najmłodszy więzień polityczny Polski Ludowej".
Podczas spotkania pan Janusz opowiadał o swoich niezwykłych przeżyciach oraz dramatycznych losach swoich rodziców.

  

16 listopada 2016 roku trzech uczniów klasy 4A Zespołu Szkól Mechanicznych w Elblągu: Roman Powroźnik, Kamil Pańczuk i Jakub Stankiewicz miało zaszczyt i przyjemność wchodzić w skład komisji oceniającej prace plastyczne złożone na regionalny konkurs plastyczny „Przyjaźń bez barier”, zorganizowany w ramach projektu „Przyjaźń bez barier - bogaci różnorodnością”. Zadanie nie było proste, bo wszystkie prace zachwycały. Oceniając dziecięca twórczość pod uwagę brano samodzielność wykonania, pomysłowość, techniki plastyczne, ale przede wszystkim praca miała chwytać za serce i informować, że prawdziwa przyjaźń nie zna barier. I to właśnie przesłanie kierowało uczniami, którzy dokonywali wyboru.

 
16 listopada 2016 r. w auli naszej szkoły odbyły się warsztaty dla uczestników projektu „Przyjaźń bez barier – bogaci różnorodnością”, prowadzone przez Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu - Panią Gabrielę Zimirowską. W dwugodzinnych zajęciach, oprócz naszych szkolnych wolontariuszy, brali również udział uczniowie Anglojęzycznego Gimnazjum REGENT w Elblągu.
Uczestnicy spotkania próbowali między innymi sami sformułować definicję wolontariatu i było to bliskie definicji, której źródłem jest Centrum Wolontariatu w Warszawie, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Wśród uczestników projektu „Przyjaźń bez barier” potwierdziło się przekonanie, że działania na rzecz innych muszą wypływać z wewnętrznej, bezinteresownej chęci pomocy innym, do tego nie można nikogo przymusić, ale warto pamiętać o własnych potrzebach, wartościach, chęci rozwoju. Wolontariat może być też wspaniałą przygodą, spotkaniem z innymi ludźmi, okazją do sprawdzenia się, podzielenia doświadczeniem lub szansą na zdobycie nowych umiejętności. 

7 listopada 2016 roku grupa uczniów naszej szkoły wraz z uczniami Gimnazjum Anglojęzycznego Regent oraz wychowankami SOSW nr 2 w Elblągu, w ramach realizacji projektu Przyjaźń bez barier - bogaci różnorodnością, uczestniczyła w zajęciach muzealnych w Muzeum Stutthof.
Pod opieką wspaniałych Pań, pracowników Działu Oświatowego Muzeum, uczniowie odkrywali historię obozu. Czas spędzony w takim miejscu - miejscu pamięci, to czas niezwykły, to spotkanie z historią w najsmutniejszym jej wymiarze.4 listopada odbył się w naszej szkole początkowy etap I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, organizowanej przez Uniwersytet Gdański. Zakres tematyczny I etapu olimpiady to: pojęcia z transportu, magazynowania, organizowania i monitorowania oraz terminologia fachowa w j. polskim i angielskim odpowiadająca w/w zagadnieniom. Z ośmiu uczniów, którzy wzięli udział w olimpiadzie, czterech dostało się do etapu okręgowego, który odbędzie się 10 marca 2017 roku.
3E: Karnowski Mateusz
3B: Filip Klara
3B: Piernicki  Karol
4B: Kołosińska Izabela
Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top