20 kwietnia 2017r. odbyły się w naszej szkole eliminacje miejskie Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Celami turnieju były: popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego, popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i propagowanie sportów motorowych.

Zapraszamy rodziców w dniu 31 maja 2017 r. na 1 środę miesiąca w godzinach 16:30 - 17:30. Konsultacje z nauczycielami odbędą się w wyznaczonych gabinetach na 2 piętrze szkoły: Konsultacje z rodzicami.

To już ostatnie w tym roku szkolnym konsultacje, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!

 

zajezdnia tramw 19.05.2017 011
W dniach 19 i 23 maja 2017 r. uczniowie klasy 2S uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w zajezdni tramwajowej w Elblągu. Poznali zasady funkcjonowania oraz wyposażenie serwisu i warsztatu; obserwowali obsługę odbieraków prądu. Wykorzystali możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej silników, przekładni i wózków. Szczególnie interesującą okazała się budowa urządzeń mechaniczno-elektrycznego rozruchu w wagonie 805Na, jak również sama flota wagonów oraz pojazdów technicznych. Wizytę w Elbląskich Tramwajach zakończyła przejażdżka tramwajem technicznym do Podstacji Elbląg-Północ, gdzie przeprowadzono ostatnie zajęcia dotyczące mechatronicznego sterowanie siecią.

Więcej zdjęć: galeria

Renata Groń

 

wyklad pwsz

 

 W dniu 11 maja 2017 r. wysłuchaliśmy w audytorium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wykładu Pana Ryszarda Grzelki pt. „Warstwy ochronne wytwarzane metodami natryskiwania cieplnego i napawania laserowego - technologia, projektowanie, aplikacje przemysłowe”. Prowadzący jest praktykiem posiadającym 20-letnie doświadczenie w zakresie inżynierii powierzchni. Jest autorem publikacji naukowych i zgłoszeń wynalazczych z tego zakresu.

Dowiedzieliśmy się o wdrożonych rozwiązaniach z zakresu inżynierii powierzchni stosowanych w przemyśle maszynowym, górnictwie i hutnictwie. Ich głównym celem jest poprawa żywotności elementów, co przekłada się na  wydłużenie trwałości części maszyn, obniżenie kosztów, poprawienie jakości produkcji, jak również zmniejsza ryzyko wystąpienia kosztownych przestojów w pracy.

Przybliżono nam nowoczesne procesy spawalnicze:

  1. Napawanie laserowe, które polega na metalurgicznym połączeniu materiału dodatkowego z podłożem. Źródłem ciepła potrzebnym do stopienia materiału dodatkowego oraz materiału podłoża jest skoncentrowana wiązka światła koherentnego. Materiał w postaci proszku lub drutu jest podawany w sposób ciągły do jeziorka ciekłego metalu które po zastygnięciu tworzy napoinę. Całość procesu, z uwagi na konieczność zachowania nadzwyczajnej precyzji oraz spełnienia wymogów BHP, odbywa się w sposób w pełni zrobotyzowany.
  2. Natrysk cieplny, którego największą zaletą jest znikoma ilość ciepła wprowadzanego do materiału podłoża w trakcie natrysku, a co za tym idzie, nie występują odkształcenia cieplne, w przeciwieństwie do procesów napawania. Regeneracji przez natrysk poddaje się elementy pracujące pod stałym i zmiennym obciążeniem, a także elementy narażone na działanie czynników korozyjnych, erozyjnych lub obydwu zjawisk.

Klasa 2 A

 


W dniach 22-24 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce na Dolny Śląsk i do Drezna. Zwiedzali: Kopalnię Złota w Złotym Stoku (dwie sztolnie pieszo i rejs łodzią po zalanej sztolni Gertruda), Kościół Pokoju w Świdnicy (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa kultury UNESCO), Sztolnię Rzeczka koło Walimia (jedną z sześciu sztolni w kompleksie Riese wydrążonych na polecenie Hitlera w Górach Sowich), Park Miniatur Dolnego Śląska w Kowarach i Stare Miasto oraz inne ważne zabytki Drezna - stolicy Saksonii, rodowej siedziby króla Polski, Augusta II Mocnego. Pogoda i humory dopisały wszystkim.

Odwiedza nas 160 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top