18 kwietnia br. w całej Polsce rozpoczęła się część ustna Nowej Matury z języka polskiego i wybranego języka obcego.
W Zespole Szkół Mechanicznych z języka angielskiego na poziomie podstawowym zdawało ją 78 osób, a na poziomie rozszerzonym tylko 8.

Znacznie mniejszą popularnością cieszył się język niemiecki (23 osoby) i język rosyjski (15 osób) natomiast 5 maja 2005 roku abiturienci całego kraju z wybiciem godziny 9:00 rozpoczęli część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Następnego dnia, tj. 6 maja br. Maturzyści „zmagali się” z wybranym przedmiotem obowiązkowym. Największym powodzeniem w Zespole Szkół Mechanicznych cieszyła się geografia, zdawało ją bowiem aż 56 osób. Nieco mniej uczniów zdecydowało się na matematykę (45 osób). Po rozmowie z maturzystami, którzy jako pierwsi opuścili salę egzaminacyjną, można wywnioskować, że uważają ją za łatwiejszą od tej, którą musieli zdawać nasi rodzice czy starsze rodzeństwo.
A więc i tym razem sprawdziło się powiedzenie: „ Nie taki diabeł straszny jak go malują”.