W piątek 3 czerwca 2005r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego klas piątych Technikum Mechanicznego i czwartej Liceum Technicznego. Zebranie to zaczyna się w samo południe w auli naszej szkoły. Są to jednocześnie już ostatnie roczniki tego typu szkół w naszej placówce.