Niedawno nasza szkoła brała udział w konkursie pt. "Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej" Phare 2002. Jego celem było uzyskanie możliwości dotacji na sprzęt informatyczny. "W szkolnym programie uwzględniliśmy-jak twierdzi pan prof. Andrzej Szymański-powstanie kolejnej pracowni informatycznej z przeznaczeniem na labolatorium logistyczne, jest ono bowiem niezbędne w realizacji programu nauczania dla Technikum Logistycznego i Policealnej Szkoły w zakresie transportu i spedycji.
Przewidywany do zakupu sprzęt informatyczny będzie obejmował, oprócz stanowisk komputerowych, także urządzenia do obsługi logistycznej, np. skanery i drukarki kodów, program obsługi logistycznej i inne. Z Elbląga w konkursie tym startowało 6 szkół o profilu zawodowym. W województwie, poza Zespołem Szkół Mechanicznych z Elbląga, laureatami są placówki m.in. z Olsztyna, Olsztynka, Ełku, Mrągowa i Giżycka"

WYSOKOŚĆ DOTACJI WYNOSI 13.000 euro