ZAWÓD - TECHNIK MECHATRONIK

MT. Technik mechatronik – po ukończeniu szkoły będziesz mogła/mógł zająć się profesjonalnie:

  • montowaniem i wykonywaniem rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • konserwacją i eksploatowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • tworzeniem dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • programowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych.

Naukę zawodu ułatwią: zdolność koncentracji i podzielność uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowo-ruchowa i wyobraźnia przestrzenna, systematyczność i dokładność, zainteresowania techniczne, łatwe przyswajanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, gotowość do ciągłego samokształcenia (cały czas pojawia się „coś nowego” i trzeba nadążyć).


mechatronicy

mechatronicy_2