ZAWÓD - TECHNIK LOGISTYK 
 

L. Technik logistyk – po ukończeniu szkoły będziesz mogła/mógł zająć się profesjonalnie:

  • przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem towarów z magazynu,
  • monitorowaniem poziomu i stanu zapasów,
  • obsługiwaniem programów magazynowych,
  • prowadzeniem dokumentacji magazynowej,
  • monitorowaniem procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych,
  • planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów transportowych.

Naukę zawodu ułatwią: umiejętność koncentracji uwagi, systematyczność, komunikatywność, pewność siebie, odporność na stres (presja czasu, presja sytuacji). 

 

Logistyk