ZAWÓD - TECHNIK LOGISTYK 
 

L. Technik logistyk – po ukończeniu szkoły będziesz mogła/mógł zająć się profesjonalnie:

Naukę zawodu ułatwią: umiejętność koncentracji uwagi, systematyczność, komunikatywność, pewność siebie, odporność na stres (presja czasu, presja sytuacji). 

 

Logistyk