ZAWÓD -  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

S. Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacyjnej obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych – po ukończeniu szkoły będziesz mogła/mógł zająć się profesjonalnie:

  • wykonywaniem przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowaniem stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • diagnozowaniem i naprawianiem pojazdów samochodowych,
  • organizowaniem i nadzorowaniem procesu obsługi pojazdów samochodowych,
  • przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów samochodowych.

Naukę zawodu ułatwią: zdolności manualne i zmysł techniczny, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowo-ruchowa i wyobraźnia przestrzenna, systematyczność i dokładność, zainteresowania techniczne, łatwe przyswajanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, gotowość do ciągłego samokształcenia (cały czas pojawia się „coś nowego” i trzeba nadążyć).

 

technik pojazdów samochodowych

 

technik pojazdów samochodowych_2

 

technik pojazdów samochodowych_3