Po raz osiemnasty rozegrano finał Konkursu Matematycznego EUKLIDES, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. W bieżącym roku szkolnym przystąpiło do konkursu około 1500 uczniów ze 110 techników w Polsce. Organizatorem zawodów szkolnych i rejonowych na Litwie rok-rocznie jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Do zawodów rejonowych, rozgrywanych w 17 miastach Polski 2 marca 2017 r., zakwalifikowało się 240 uczniów z 67 szkół.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu w finale ogólnopolskim rywalizowało 32 uczniów z 24 polskich szkół i 10 uczniów z Litwy. Wśród nich, jako jedyny reprezentant regionu, uczeń klasy 2 A Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu – Michał Lewandowski. Gratulacje dla Michała i jego nauczyciela – Pana Dariusza Targońskiego. Warto dodać, że w środku stawki etapu rejonowego uplasowali się również: Paweł Korsak (60 miejsce w kraju), Dominik Pielecki, Michał Lejmanowicz, Mateusz Mostowski. Gratulujemy.

Link do materiału TV Truso: http://www.truso.tv/wiadomosci/46021,mistrzowie-matematyki-zmierzyli-sie-w-elblagu