28 kwietnia o godz. 8:00 żegnamy naszych czwartoklasistów.