wyklad pwsz

 

 W dniu 11 maja 2017 r. wysłuchaliśmy w audytorium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wykładu Pana Ryszarda Grzelki pt. „Warstwy ochronne wytwarzane metodami natryskiwania cieplnego i napawania laserowego - technologia, projektowanie, aplikacje przemysłowe”. Prowadzący jest praktykiem posiadającym 20-letnie doświadczenie w zakresie inżynierii powierzchni. Jest autorem publikacji naukowych i zgłoszeń wynalazczych z tego zakresu.

Dowiedzieliśmy się o wdrożonych rozwiązaniach z zakresu inżynierii powierzchni stosowanych w przemyśle maszynowym, górnictwie i hutnictwie. Ich głównym celem jest poprawa żywotności elementów, co przekłada się na  wydłużenie trwałości części maszyn, obniżenie kosztów, poprawienie jakości produkcji, jak również zmniejsza ryzyko wystąpienia kosztownych przestojów w pracy.

Przybliżono nam nowoczesne procesy spawalnicze:

  1. Napawanie laserowe, które polega na metalurgicznym połączeniu materiału dodatkowego z podłożem. Źródłem ciepła potrzebnym do stopienia materiału dodatkowego oraz materiału podłoża jest skoncentrowana wiązka światła koherentnego. Materiał w postaci proszku lub drutu jest podawany w sposób ciągły do jeziorka ciekłego metalu które po zastygnięciu tworzy napoinę. Całość procesu, z uwagi na konieczność zachowania nadzwyczajnej precyzji oraz spełnienia wymogów BHP, odbywa się w sposób w pełni zrobotyzowany.
  2. Natrysk cieplny, którego największą zaletą jest znikoma ilość ciepła wprowadzanego do materiału podłoża w trakcie natrysku, a co za tym idzie, nie występują odkształcenia cieplne, w przeciwieństwie do procesów napawania. Regeneracji przez natrysk poddaje się elementy pracujące pod stałym i zmiennym obciążeniem, a także elementy narażone na działanie czynników korozyjnych, erozyjnych lub obydwu zjawisk.

Klasa 2 A