Wszystkich Rodziców uczniów klas czwartych zapraszam 18 września 2017 r. o godzinie 1630 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie dotyczące w całości egzaminów zewnętrznych, w szczególności egzaminów maturalnych w roku 2018. 

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły