Dnia 6 października, uczniowie naszej szkoły, dzięki uprzejmości GRUPY LOTOS S.A. odbyli wizytę studyjną w rafinerii, której celem było zapoznanie się z procesami magazynowania, transportu oraz logistyką przedsiębiorstwa.W sali wykładowej szef biura logistyki dostaw, pani Katarzyna Kostecka przedstawiła logistykę działalności przedsiębiorstwa oraz procesy przetwarzania, transportu i magazynowania ropy naftowej i jej pochodnych, czyli produktów zakładu.
Przedstawiono nam również nowy projekt, którym zajmuje się Grupa LOTOS: EFRA, czyli budowa wielkiego kompleksu instalacji oraz kompleksu koksowania. W ramach projektu powstaną instalacje opóźnionego koksowania i odsiarczania benzyny. Zastosowanie technologii koksowania pozwoli uzyskać z każdej tony ciężkiej pozostałości ok. 700 kg paliw i 300 kg koksu. Innowacyjna, pełna hermetyzacja sprawi, że proces koksowania i wywóz koksu będą przebiegały w zgodzie z normami środowiskowymi.
Pan Tomasz Michalczyk, kierownik zespołu ds. automatyzacji procesów logistycznych SAP, uzupełnił wypowiedź przedmówczyni wyjaśniając jakie procesy logistyczne w rafinerii zostały zautomatyzowane.
Następnie pan Tomasz Bartkowiak, kierownik zespołu centrum obsługi magazynów wyjaśnił nam jak działa system monitorowania drogowego transportu towarów: SENT, nowe narzędzie uszczelniające system podatkowy. Drugim systemem omówionym przez kierownika COM był Centralny System Spedycyjny (CSS), w którym rejestruje się dane podstawowe kierowcy i pojazdów. CSS zapewnia również wydawanie karty kierowcy i karty pojazdów, zdalne wsparcie dla kierowców, obsługę zleceń w systemie SAP, obsługę zleceń w trybie awaryjnym. Najbardziej interesującym zagadnieniem, było przedstawienie zasad samoobsługowego odbioru paliw w terminalach Grupy LOTOS przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych.
W czasie zwiedzania samej rafinerii, szef biura technologii, pani Aptowicz Dagmara omówiła procesy rafinacji: separację, krakowanie, ulepszanie oraz komponowanie, Poza tym, przedstawiła ogromną gamę produktów jaką można uzyskać z ropy naftowej, na które istnieje rosnące zapotrzebowanie. Największe wrażenie zrobiły na nas: instalacja krakingowa oraz naziemne zbiorniki magazynowe, mające na celu uniezależnić pracę rafinerii od nierównomiernych dostaw ropy naftowej i nierównomiernego odbioru produktów jej przeróbki.
Na końcu wizyty, zaproszono nas do Terminalu Paliw, gdzie kierownik bazy paliw, pan Adam Rydzyński pokazał nam jak w praktyce wygląda monitorowanie samoobsługowego odbioru paliw przez kierowców. Dziękujemy naszej opiekunce grupy, specjalistce w zespole ds. Zarządzania Infrastrukturą Logistyczną, pani Anecie Łausz oraz Grupie LOTOS !!!

Wizytę studyjną uważamy za udaną :)

2B, 2LS, 4B, 4E