22 marca 2018 roku grupa dzieci z SOSW Nr 2 w Elblągu,  w towarzystwie wolontariuszy z naszej szkoły, uczestniczyła, w ramach realizacji projektu "Tajemnice Hoggo - badam, doświadczam, działam", w „Spotkaniu z Hoggo”: wyjeździe edukacyjnym, najpierw do lasu w pobliżu Elbląga, w celu przeprowadzenia bezpośrednich obserwacji drzewa Hoggo (pomnik przyrody), jego otoczenia, a następnie lasu  w pobliżu Kadyn. Uczestnicy wyprawy odkrywali bogactwo i piękno flory i fauny Wysoczyzny Elbląskiej ale również obserwowali i badali leśne rejony, by się przekonać, czy dotykają nas problemy dzikich wysypisk, zanieczyszczonych strumieni.

Hoggo (324).JPG

Hoggo (328).JPG

Hoggo (337).JPGHoggo (334).JPGHoggo (344).JPGHoggo (342).JPGHoggo (346).JPGHoggo (345).JPGHoggo (1).JPGHoggo (351).JPGHoggo (67).JPGHoggo (64).JPGHoggo (72).JPGHoggo (71).JPGHoggo (78).JPGHoggo (76).JPGHoggo (82).JPGHoggo (79).JPGHoggo (85).JPGHoggo (84).JPGHoggo (87).JPGHoggo (86).JPGHoggo (91).JPGHoggo (90).JPGHoggo (94).JPGHoggo (92).JPGHoggo (115).JPGHoggo (114).JPGHoggo (122).JPGHoggo (118).JPGHoggo (127).JPGHoggo (123).JPGHoggo (135).JPGHoggo (130).JPGHoggo (138).JPGHoggo (136).JPGHoggo (142).JPGHoggo (141).JPGHoggo (145).JPGHoggo (144).JPGHoggo (147).JPGHoggo (146).JPGHoggo (151).JPGHoggo (148).JPGHoggo (154).JPGHoggo (152).JPGHoggo (159).JPGHoggo (156).JPGHoggo (161).JPGHoggo (160).JPGHoggo (164).JPGHoggo (163).JPGHoggo (166).JPGHoggo (165).JPGHoggo (168).JPGHoggo (167).JPGHoggo (170).JPGHoggo (169).JPGHoggo (176).JPGHoggo (173).JPGHoggo (181).JPGHoggo (178).JPGHoggo (195).JPGHoggo (186).JPGHoggo (203).JPGHoggo (198).JPGHoggo (210).JPGHoggo (208).JPGHoggo (215).JPGHoggo (213).JPGHoggo (222).JPGHoggo (221).JPGHoggo (236).JPGHoggo (232).JPGHoggo (248).JPGHoggo (238).JPGHoggo (261).JPGHoggo (253).JPGHoggo (265).JPGHoggo (263).JPGHoggo (269).JPGHoggo (266).JPGHoggo (272).JPGHoggo (271).JPGHoggo (274).JPGHoggo (273).JPGHoggo (277).JPGHoggo (276).JPGHoggo (279).JPGHoggo (278).JPGHoggo (281).JPGHoggo (280).JPGHoggo (287).JPGHoggo (284).JPGHoggo (293).JPGHoggo (289).JPGHoggo (297).JPGHoggo (294).JPGHoggo (303).JPGHoggo (301).JPGHoggo (313).JPGHoggo (308).JPGHoggo (318).JPGHoggo (314).JPGHoggo (323).JPGHoggo (321).JPG