12 kwietnia 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych odwiedzili Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu odbyło się tam seminarium pt. ” Od PWSZ do stowarzyszeń inżynierskich”. Organizatorami spotkania poświęconego roli i zadaniom stowarzyszeń inżynierskich byli: Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu oraz Stowarzyszenie Inżynierskie Regionu Elbląskiego.

466.jpg

Seminarium rozpoczął dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw., który przywitał przybyłych gości, studentów oraz uczniów szkół średnich z Elbląga i Malborka. W drugiej części swojego wystąpienia Dyrektor Instytutu Politechnicznego omówił profil praktyczny w kształceniu inżynierów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Potwierdzeniem kształcenia na najwyższym poziomie były słowa Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, który między innymi przedstawił doskonale funkcjonujący projekt pilotażowych praktyk zawodowych oraz prowadzone przez Uczelnię dodatkowe działania mające na celu wzmocnienie konkurencyjności absolwentów PWSZ w Elblągu na rynku pracy.

471.jpg

457.jpg

459.jpg