W miesiącach maj/czerwiec uczniowie klas 3 i 2 wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Elblągu. Pani Jolanta Drobiszewska przeprowadziła wśród młodzieży badanie predyspozycji zawodowych za pomocą kwestionariusza zainteresowań zawodowych. Wyniki ukazały, że mamy znakomitą młodzież :) Nauczała o metodach aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowywała do wejścia na rynek pracy. Uczniowie aktywnie i z zainteresowaniem pytali o możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych co świadczy o ich świadomości i dojrzałości.

Marzena Dubieleska