Wszystkich Rodziców uczniów klas trzecich zapraszam 20 września 2018 r. o godzinie 16:30 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie dotyczące działań ukierunkowanych na uczniów klas trzecich w r.szk. 2018/2019 w ramach projektu „LEPSZY W ZAWODZIE - dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). O spotkaniach w poszczególnych oddziałach powiadomią ich wychowawcy.

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły