To już jest tradycją Zespołu Szkół Mechanicznych, że wygrywamy w dyskusji z innymi szkołami.
Gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, którzy bronili antytezy brzmiącej: "Rynek pracy nie jest otwarty na absolwentów uczących się w zawodzie". Starali się pokonać naszą drużynę w składzie Jakub Brerent, Kacper Przydalski i Krzytof Cira, którzy analogicznie bronili zaciekle tezy i odpierali wypowiedzi przeciwników w najlepszy możliwy sposób.
W debacie oksfordzkiej nie może zabraknąć komisji, w której skład wchodzili: Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Pani Jolanta Drobiszewska i Pani Iwona Szczepanik oraz doradca zawodowy Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług Pani Małgorzata Ptasznik, polonistka Zespołu Szkół Mechanicznych Pani Wioleta Engler a także Pan Mariusz Walentynowicz Kierownik Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.


Przewodniczył im marszałek, którym była uczennica ZSM Urszula Filip. Dbała o porządek debaty oksfordzkiej. Miała do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi, na co dzień kolega z klasy Marcin Jarząbek.
Uczestnicy trzymali w napięciu widzów od początku do końca. Rolą jury była ocena argumentacji i umiejętności retorycznych zaprezentowanych przez drużyny. Większość głosów oddali właśnie na naszą drużynę. Zgromadzona publika głosowała na najlepszego mówce i ten tytuł przypadł uczestnikowi broniącemu antytezy Markowi Buszcie.
Na koniec spotkania głos zabrała Pani Jolanta Drobiszewska, która jako ekspert w dziedzinie doradztwa zawodowego zreasumowała temat debaty. Nadmieniła również, że los absolwenta nie jest im obojętny i opowiedziała krótko o działaniach Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Elblągu.

Wszystkim serdecznie gratuluję i czekam na kolejną dawkę emocji.

Marzena Dubieleska