13 listopada 2018 roku dzieci z elbląskich przedszkoli i szkół podstawowych uczestniczyły w Miejskich Spotkaniach Twórczości Artystycznej pt. „Artystycznie o prawach dziecka”, których organizatorem był 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

W pomoc przy organizacji przedsięwzięcia włączyli się uczniowie, wolontariusze wraz z wychowawcą z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

 

46089723_932403800216894_3271038807641686016_n.jpg

Miejskie Spotkania to podsumowanie dwumiesięcznego projektu pt. „Moje prawa – edukacyjne i artystyczne spotkania dzieci i młodzieży”, zajęć edukacyjnych i wielu działań, których celami było zwiększenie wiedzy dzieci na temat swoich praw, jako podstawy do rzetelnego ich przestrzegania, wskazanie właściwych wzorów postępowania z podkreśleniem prawa do tożsamości, godności, sprawiedliwości, równości, szacunku bez względu na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry, umożliwienie uczniom pochodzenia romskiego oraz ich kolegom z elbląskich placówek oświatowych prezentacji własnych poglądów na temat, wielokulturowości i tożsamości.

Spotkanie „Artystycznie o prawach dziecka”, które było także jednym z elementów uroczystych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada) wskazało, że o sprawach ważnych trzeba i można mówić , a forma artystyczna wyraża więcej niż same słowa.

Projekt pt. „Moje prawa – edukacyjne i artystyczne spotkania dzieci i młodzieży” realizowany był w ramach rządowego ”Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2018” i dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu
Szkoła Podstawowa Nr 23 w Elblągu
Przedszkole Nr 8 "Twórcze Przedszkole"

46191350_932404456883495_4866974158627536896_n.jpg

46100633_932403936883547_538699756319277056_n.jpg