Uroczystość rozdania dyplomów stypendystom odbyła się 15 listopada 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Wicekuratora Oświaty Warmińsko-Mazurskiego Wojciecha Cybulskiego. Naszą szkołę reprezentował Adrian Albrecht, który już po raz trzeci z rzędu otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Adrian obecnie uczęszcza do klasy maturalnej o profilu informatycznym. Jest wybitnie zdolnym uczniem, który z końcem klasy trzeciej uzyskał średnią ocen 5,7. Ponadto Adrian udziela się muzycznie, śpiewa, recytuje, pisze teksty do piosenek oraz posiada wiele innych zainteresowań, m.in. był finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Składamy serdeczne gratulacje Adrianowi, Jego rodzicom oraz nauczycielom. Życzymy dalszych sukcesów, a także coraz wyżej stawianych sobie celów, wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do nich.

Wychowawca 4D
Andrzej Gołota