W dniach 16-30.XI. można w naszej szkole obejrzeć wystawę "Geologia w obiektywie", którą wypożyczyliśmy z warszawskiego Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Plansze wystawowe przedstawiają zwycięskie prace wyłonione w konkursie fotograficznym (o tym samym tytule). Celem konkursu było zwrócenie uwagi na wszechstronną obecność geologii w różnych dziedzinach życia.
Zdjęcia - składające się na wystawę - prezentują artystyczne podejście do geologii, ujętej w pięciu kategoriach konkursowych:
- geoturystyka,
- świat zaklęty w kamieniu,
- współczesne procesy geologiczne,
- górnictwo wczoraj i dziś,
- geologia w wielkim mieście.