4 października odbył się szkolny etap IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Wzięło w nim udział blisko 8,3 tysiąca uczniów reprezentujących 314 szkół z całej Polski.
W tym roku naszą szkołę reprezentowało 25 uczniów klas kształcących się na kierunku technik logistyk, a do drugiego etapu zakwalifikowały się:
Joanna Kopcińska z klasy 4B
Paulina Sawko z klasy 3B.


W związku z tym, 7 grudnia uczennice wzięły udział w okręgowym etapie olimpiady, jako jedyne reprezentantki powiatu elbląskiego.
Olimpiadę przeprowadził Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie i poza naszą, gościł szkoły z Kętrzyna, Ostródy, Gołdapi i Ełku.
Celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką zagadnień logistycznych. Natomiast zakres programowy jaki obowiązywał w tym roku to zagadnienia z produkcji, dystrybucji oraz transportu i spedycji.Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Na uczniów czekają również atrakcyjne nagrody rzeczowe, staże i praktyki.Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych już 21 grudnia.

Opiekun:
Ewa Szydłowska-Woźny