Z największą przyjemnością chwalimy się, iż gościliśmy Pana Inspektora Piotra Zarzecznego z Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku. Przeprowadził z uczniami pogadankę na temat kultury technicznej i bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych takich jak urządzenia transportu wewnętrznego (wózki widłowe, dźwignice, żurawie, suwnice, windy towarowe, podesty ruchome i nie tylko) Dzięki temu spotkaniu wszyscy zainteresowani zapoznali się z zasadami i sposobami bezpiecznego korzystania z wyżej wymienionych urządzeń, które są nieodzownym elementem pracy Technika Logistyka. Na bazie prezentacji multimedialnej prelegent zapoznał słuchaczy z klas 3B i 3LS z ważnością bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku. Prelekcja pozwoliła również na uświadomienie słuchaczom odpowiedzialności pracy inspektora.
Bardzo dziękujemy za profesjonalne przygotowanie.
Dodatkowo zostaliśmy obdarowani tablicami poglądowymi oraz filmami dydaktycznymi za co również ślicznie dziękujemy.

Marzena Dubieleska