Goście z Ochotniczego Hufca Pracy i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Pani Iwona Szczepanik i Pan Jarosław Migacz, rozprawiali z klasą 2B o rynku pracy. Uczniowie chętnie zadawali pytania o zawody deficytowe i nadwyżkowe. Uzyskali informacji o wszelkiego typu kursach i szkoleniach zawodowych. Zainteresowaniem cieszyły się również wypowiedzi zaproszonych specjalistów na temat kierunków studiów po zbadaniu predyspozycji zawodowych.
Dziękujemy naszym specjalistom za wsparcie w tematach doradztwa zawodowego.

Marzena Dubieleska