Uczniowie klas trzecich i czwartych kształcący się na kierunku technik logistyk wzięli udział w szkoleniu: Zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego typu ERP - Hermes SQL do usprawnienia procesów logistycznych. System ten jest stosowany w wielu elbląskich firmach. W obecnym i poprzednim roku szkolnym, w czterdziestogodzinnym kursie wzięło udział 65 uczniów.
Szkolenie to mogło się odbyć dzięki współpracy z elbląską firmą InfoPower Sp. z o.o.

Koszt przedsięwzięcia został pokryty ze środków unijnych w ramach realizacji projektu: Elbląska Akademia Kompetencji Kluczowych. Natomiast grupą docelową były osoby pełnoletnie, bez wykształcenia wyższego, związane, lub planujące związać się bezpośrednio z obsługą procesów logistycznych, na dowolnym jego etapie, którzy chcieli rozszerzyć kompetencje cyfrowe przez umiejętności wykorzystania systemu informatycznego typu ERP jakim jest Hermes SQL.
Celem szkolenia było:
• nabycie uniwersalnych kompetencji cyfrowych
• nabycie umiejętności w zakresie pracy z zintegrowanym systemem zarządzania w celu sprawnej obsługi procesów logistycznych
• uświadomienie czym powinien kierować się specjalista w swojej pracy na każdym etapie procesu logistycznego oraz jaki wpływ mają jego działania na innych uczestników procesu.


Dziękujemy InfoPower Sp. z o.o. za owocną współpracę.
Ewa Szydłowska-Woźny
Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Logistyki