Wszystkich Rodziców uczniów klas trzecich zapraszam 13 września 2019 r. o godzinie 16:30 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Ze względu na duże znaczenie poszczególnych zagadnień (organizacja zajęć, ewentualne pytania i oczekiwania Rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny) uprzejmie proszę o stuprocentową frekwencję.

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły