23 października odbył się szkolny etap XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Wzięło w nim udział ponad siedem tysięcy uczniów reprezentujących 314 szkół z całej Polski. W tym roku naszą szkołę reprezentowało 18 uczniów klas kształcących się na kierunku technik logistyk, a do drugiego etapu zakwalifikował się Jakub Berent z klasy 3B. W związku z tym, znalazł się w grupie 700 uczniów, którzy 6 grudnia wzięli udział w okręgowym etapie olimpiady.
Gratulujemy!Celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyki. Natomiast zakres programowy jaki obowiązywał, to zagadnienia z produkcji, dystrybucji oraz transportu i spedycji.Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Na uczniów czekają również atrakcyjne nagrody rzeczowe, staże i praktyki.
Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych nastąpi 21 grudnia.

Opiekun:
Ewa Szydłowska-Woźny