12 grudnia Uczniowie naszej Szkoły odwiedzili fromborki Park Astronomiczny. Obserwatorium odległe jest o niespełna 2 km w kierunku południowym od Wzgórza Katedralnego. Kompleks budynków rozlokowany został na najwyższym wniesieniu w okolicy zwanym Górą Żurawią. Istnieją przypuszczenia, iż stanowi ona brzeg krateru  meteorytowego.

_MG_0943.JPG

 

W obserwatorium  mieliśmy okazję zapoznać się ze współczesnymi  instrumentami służącymi do prowadzenia obserwacji nieba. Największy teleskop zwierciadlany znajdujący się w Parku został wykonany przez rodzimą firmę Uniwersał z Żywca. Średnica zwierciadła wynosi 650 mm, ogniskowa 6880 mm, a instrument dysponuje optymalnym powiększeniem o krotności 650. Jest to drugi pod względem wielkości zwierciadła teleskop w Polsce, ustępujący jedynie instrumentowi znajdującemu się w zbiorach Obserwatorium Astronomicznego UMK w Toruniu.

 

IMG_0881.JPG

_MG_0866.JPG

 

Park dysponuje również mniejszymi teleskopami zwierciadlanymi o średnicach 150 mm i 200 mm wyposażonymi w filtry do obserwacji Słońca. Znajdują się tam rekonstrukcje instrumentów astronomicznych używane przez Mikołaja Kopernika oraz kopie XVII-wiecznych lunet kaliskich do obserwacji plam słonecznych.

Podczas zwiedzania Pani Przewodnik zwróciła uwagę na personę Kazimierza Kordylewskiego, który w latach 60. ubiegłego stulecia odkrył istnienie księżyców pyłowych Ziemi. Ich istnienie zostało ostatecznie potwierdzone dopiero w 2018 r., już po śmierci autora. Potraktujemy tę wzmiankę rozwojowo, jako przyczynek do zgłębienia życiorysu i dokonań tego wybitnego polskiego astronoma.

 

IMG_0869.JPG

IMG_0900.JPG

 

W ramach wizyty miałem również przyjemność przeprowadzić dla Uczestników krótki wykład traktujący o ewolucji modelu budowy Wszechświata na przestrzeni dziejów oraz przedstawić strukturę aktualnie obserwowalnego Wszechświata.

 

_MG_0914.JPG

 

Pragniemy podziękować  Dyrekcji i Pracownikom Parku Astronomicznego we Fromborku na ciepłe przyjęcie.

            Ze swojej strony dziękuję Wam, drodzy Uczestnicy, którzy zechcieliście poświęcić swój cenny czas, aby poszerzyć wiedzę w dziedzinie astronomii. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruje pod adresem Kuby Rozentalskiego z klasy 3A, który zadbał, by nasz wyjazd został uwieczniony na fotografiach. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z owocami pracy Kuby zamieszczonymi pod wpisem.

Bartosz Krzyżanowski

 

_MG_0876.JPG

IMG_0868.JPG

_MG_0897.JPG

_MG_0925.JPG

_MG_0930.JPG

_MG_0952.JPG

_MG_0948.JPG

_MG_0961.JPG

_MG_0959.JPG