Wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy 10 września 2020 r. do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją szkoły: 

  • O godzinie 1600 - Rodziców uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk – oddziały 1 D i 1 F.
  • O godzinie 1715 - Rodziców uczniów kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych – oddziały 1 A, 1 B i 1 SM.

Ze względu na duże znaczenie poszczególnych zagadnień (przedstawienie pracowników szkoły oraz ich funkcji i zadań, zasady funkcjonowania w czasie pandemii, pytania i oczekiwania Rodziców, dziennik elektroniczny, program wychowawczo-profilaktyczny, zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, wyrażenie lub niewyrażenie zgody na uczestnictwo ucznia w określonych działaniach) uprzejmie prosimy o stuprocentową frekwencję. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Bardzo Państwa proszę o wchodzenie do szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj. w założonej maseczce i po skorzystaniu z możliwości dezynfekcji rąk. Osobom nieposiadającym maseczek udostępnimy jednorazowe będące na wyposażeniu szkoły.

Po wejściu do auli i zajęciu miejsc maseczki możemy zdjąć. Są spełnione warunki pozwalające na zachowanie, rekomendowanych jako bezpieczne, odległości.

Zespół kierowniczy