Ze względu na ograniczenia związane z pandemią w bieżącym roku szkolnym konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywać się będą po wcześniejszym zgłoszeniu (rodzic powinien zgłosić potrzebę rozmowy z nauczycielem za pomocą modułu Wiadomości w e-dzienniku co najmniej tydzień wcześniej) w następujących terminach:

  • 4.11.2020
  • 2.12.2020
  • 3.03.2020
  • 7.04.2020
  • 12.05.2020

 Konsultacje odbywać się będą w godzinach 16:00-17:00.