Jesteśmy pozytywnie oceniani przez organizacje zewnętrzne stosujące obiektywne kryteria. Mamy już ugruntowaną pozycję w Rankingu Techników w Polsce przygotowywanym przez Perspektywy. Ranking ustala kapituła.

Technika są ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych, wyników matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyników egzaminów zawodowych. W zestawieniach są zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Zespół Szkół Mechanicznych uzyskał tytuł Brązowej Szkoły w 2019, w 2020 – tytuł Srebrnej Szkoły, w 2021 – utrzymał tytuł Srebrnej Szkoły.Pozycja ZSM w ostatnich latach w ww. rankingu głównym:

2019 r. – 470 (12 w województwie warmińsko-mazurskim),

2020 r. – 229 (3 w województwie warmińsko-mazurskim),

2021 r. – 194 (6 w województwie warmińsko-mazurskim).


Warto dodać, że jako jedyna elbląska szkoła branżowa zaistnieliśmy w rankingu maturalnym!

Na tytuł honorowy „Srebrnej Szkoły 2021” pracowali wspólnie nauczyciele i uczniowie.

Dziękujemy.