Czy pamiętacie jeszcze szkołę – budynek? To się okaże :)
Ciekawe też czy rozpoznacie gdzie i jakie nastąpiły zmiany ?