W lutym i marcu młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu uczestniczyła w spotkaniach zdalnych przeprowadzonych przez Panią aspirant Katarzynę Stankiewicz z Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń w Elblągu. Poruszana tematyka dla klas czwartych – odpowiedzialność karna, możliwości pracy w Policji, dla klas pierwszych, drugich, trzecich – cyberprzemoc, „mowa nienawiści” – aspekty prawne.

Agata Marczyk