UWAGA!

W zakładce Pedagog informacje dla rodziców: Stypendium szkolne 2020/2021  oraz Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2020/2021.


 

UWAGA!!!!
W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek (uczniowie przychodzą na inaugurację ze swoimi maseczkami) i dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku (przy wejściu stoi urządzenie do dezynfekcji rąk).

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w auli szkoły 1 września 2020 r.

  • klasy pierwsze (kierunki: technik logistyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych) - godz. 9:00,
  • klasy pierwsze (kierunek: technik informatyk) - godz. 10:30,
  • klasy drugie, trzecie i czwarte - spotkanie z wychowawcami w klasach (nie ma spotkania w auli szkoły) na godzinę 11:30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Uwaga

Badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych.
ZMIANA GODZINY w dniu 18 sierpnia:
14.15 – 16.30 pok. nr 5

Uwaga 13 i 14 sierpnia będą wydawane skierowania na badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych.

Badania odbędą się w szkole wg następującego harmonogramu:

13 sierpnia

8.00 – 16.30 pok. nr 5

12.30 – 16.30 pok. nr 12

14 sierpnia

8.00 – 16.30 pok. nr 5

8.00 – 16.30 pok. nr 12

18 sierpnia

14.15 – 16.30 pok. nr 5 (zmiana godziny rozpoczęcia badań!)

Osoby pozostające pod opieką lekarza okulisty zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o wadzie wzroku.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy przedłożyć do 18 sierpnia do godz. 15.00 wkładając do pudełka w holu szkoły.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.Podsumowując rok szkolny, nie sposób nie wyróżnić ucznia naszej szkoły Jakuba Berenta, ucznia 3 klasy technikum logistycznego, który został finalistą XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Rangę tego osiągnięcia podkreśla fakt, że uczeń znalazł się w gronie 65 finalistów wyłonionych w trybie trójstopniowych eliminacji, spośród 7191uczestników Olimpiady! Tylko dwoje uczniów reprezentowało województwo warmińsko – mazurskie. Niestety z powodu obecnej sytuacji pandemii nie można było wyłonić laureatów.

Olimpiada organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jakubie, dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w przyszłym roku szkolnym!

Opiekun:
Ewa Szydłowska-WoźnyOdwiedza nas 426 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top