Wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy 10 września 2020 r. do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją szkoły: 

  • O godzinie 1600 - Rodziców uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk – oddziały 1 D i 1 F.
  • O godzinie 1715 - Rodziców uczniów kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych – oddziały 1 A, 1 B i 1 SM.

Ze względu na duże znaczenie poszczególnych zagadnień (przedstawienie pracowników szkoły oraz ich funkcji i zadań, zasady funkcjonowania w czasie pandemii, pytania i oczekiwania Rodziców, dziennik elektroniczny, program wychowawczo-profilaktyczny, zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, wyrażenie lub niewyrażenie zgody na uczestnictwo ucznia w określonych działaniach) uprzejmie prosimy o stuprocentową frekwencję. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Bardzo Państwa proszę o wchodzenie do szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj. w założonej maseczce i po skorzystaniu z możliwości dezynfekcji rąk. Osobom nieposiadającym maseczek udostępnimy jednorazowe będące na wyposażeniu szkoły.

Po wejściu do auli i zajęciu miejsc maseczki możemy zdjąć. Są spełnione warunki pozwalające na zachowanie, rekomendowanych jako bezpieczne, odległości.

Zespół kierowniczy

UWAGA!

W zakładce Pedagog informacje dla rodziców: Stypendium szkolne 2020/2021  oraz Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2020/2021.


 

UWAGA!!!!
W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek (uczniowie przychodzą na inaugurację ze swoimi maseczkami) i dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku (przy wejściu stoi urządzenie do dezynfekcji rąk).

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w auli szkoły 1 września 2020 r.

  • klasy pierwsze (kierunki: technik logistyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych) - godz. 9:00,
  • klasy pierwsze (kierunek: technik informatyk) - godz. 10:30,
  • klasy drugie, trzecie i czwarte - spotkanie z wychowawcami w klasach (nie ma spotkania w auli szkoły) na godzinę 11:30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Uwaga

Badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych.
ZMIANA GODZINY w dniu 18 sierpnia:
14.15 – 16.30 pok. nr 5

Uwaga 13 i 14 sierpnia będą wydawane skierowania na badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych.

Badania odbędą się w szkole wg następującego harmonogramu:

13 sierpnia

8.00 – 16.30 pok. nr 5

12.30 – 16.30 pok. nr 12

14 sierpnia

8.00 – 16.30 pok. nr 5

8.00 – 16.30 pok. nr 12

18 sierpnia

14.15 – 16.30 pok. nr 5 (zmiana godziny rozpoczęcia badań!)

Osoby pozostające pod opieką lekarza okulisty zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o wadzie wzroku.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy przedłożyć do 18 sierpnia do godz. 15.00 wkładając do pudełka w holu szkoły.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Odwiedza nas 225 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top