Na podstawie Art. 134 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy: w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W związku z powyższym:

  1. Badania są dla kandydatów bezpłatne i będą przeprowadzone w siedzibie szkoły zgodnie z harmonogramem załączonym do list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły (listy zostaną ogłoszone 2 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w holu szkoły).
  2. Od 2 do 4 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły będą wydawane skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych.
  3. Zgłaszając się na badanie należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
  4. Kandydat poniżej 16 roku życia zgłasza się z rodzicem.
  5. W przypadku wady wzroku należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza okulisty o rodzaju wady i zawierające informację czy podczas pracy przed włączonym monitorem konieczne są okulary.
  6. W przypadku chorób przewlekłych wskazane jest okazanie dokumentacji medycznej (odpowiedzialność lekarza wydającego zaświadczenie).

Przypomnienie

Zamknięcie I etapu rekrutacji (podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc) nastąpi 11.07.2019 r.

 

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 19 czerwca na godz. 9:00 do Auli Zespołu Szkół Mechanicznych. stroj galowy

 Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska prezydent Elbląga – Witold Wróblewski – nagrodził uczniów elbląskich szkół szczególnie zaangażowanych w działalność ekologiczną.
Wśród laureatów znalazła się także młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych. Uczniowie klasy 1A i klasy 2B zostali uhonorowani za podejmowane w tym roku działania na rzecz ochrony środowiska. Nagrody w ich imieniu z rąk prezydenta odebrały uczennice klasy 1A - Nikola Dobrzeniecka i Oliwia Osmańska.Uczniowie ZSM wzięli udział w konferencji z okazji 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca, która odbyła się w poniedziałek (3 czerwca) w Bibliotece Elbląskiej. Na spotkanie młodzież naszej szkoły, reprezentowaną przez uczniów klasy Ia, zaprosili Prezydent Elbląga – Witold Wróblewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej - Antoni Czyżyk. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć film dokumentalny zatytułowany „4 czerwca – barwy kampanii” i wysłuchać wystąpienia profesora Cezarego Obrachta – Prondzyńskiego, który wspominał wydarzenia czerwca 1989.Uczniowie klas trzecich i czwartych kształcący się na kierunku technik logistyk wzięli udział w szkoleniu: Zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego typu ERP - Hermes SQL do usprawnienia procesów logistycznych. System ten jest stosowany w wielu elbląskich firmach. W obecnym i poprzednim roku szkolnym, w czterdziestogodzinnym kursie wzięło udział 65 uczniów.
Szkolenie to mogło się odbyć dzięki współpracy z elbląską firmą InfoPower Sp. z o.o.

Odwiedza nas 384 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top