Ze względu na ograniczenia związane z pandemią w bieżącym roku szkolnym konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywać się będą po wcześniejszym zgłoszeniu (rodzic powinien zgłosić potrzebę rozmowy z nauczycielem za pomocą modułu Wiadomości w e-dzienniku co najmniej tydzień wcześniej) w następujących terminach:

  • 4.11.2020
  • 2.12.2020
  • 3.03.2020
  • 7.04.2020
  • 12.05.2020

 Konsultacje odbywać się będą w godzinach 16:00-17:00.

 Moi Drodzy,

pragniemy podzielić się z Wami wspaniałą informacją. Nasi mężczyźni wywalczyli wczoraj brązowy medal !!!

W dniu 22 września w Parku Modrzewie odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady 2020/2021. Na początku zmagań biegowych wystartowały Nasze dziewczęta, które zajęły VII miejsce. Należy tu wspomnieć, że sztafeta żeńska po raz pierwszy wystąpiła w zawodach lekkoatletycznych w historii ZSM.

Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy Naszej szkoły stoczyli wiele pasjonujących pojedynków i co należny przy tym podkreślić, iż nie można odmówić naszej młodzieży zarówno ambicji, zaangażowania, woli walki, jak i chęci zwycięstwa.Szanowni nauczyciele, rodzice, wspaniali uczniowie pragnę podzielić się z Wami wspaniałą wiadomością dotyczącą sportu w Zespole Szkół Mechanicznych.

W dniu dzisiejszym 15.09.2020r.(wtorek) w Parku Miejskim Modrzewie odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe chłopców, które zainaugurowały Sportowy Rok Szkolny 2020/2021 czyli-Elbląską Licealiadę. W słoneczne południe w Parku Miejskim Modrzewie w Elblągu Nasi mężczyźni po pasjonujących pojedynkach zdobyli 5 medali !!!!!!!

Szanowni Państwo
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakładce Informacje zamieszczamy Komunikat MEN w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej.

Zespół kierowniczy

Wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy 10 września 2020 r. do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją szkoły: 

  • O godzinie 1600 - Rodziców uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk – oddziały 1 D i 1 F.
  • O godzinie 1715 - Rodziców uczniów kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych – oddziały 1 A, 1 B i 1 SM.

Ze względu na duże znaczenie poszczególnych zagadnień (przedstawienie pracowników szkoły oraz ich funkcji i zadań, zasady funkcjonowania w czasie pandemii, pytania i oczekiwania Rodziców, dziennik elektroniczny, program wychowawczo-profilaktyczny, zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, wyrażenie lub niewyrażenie zgody na uczestnictwo ucznia w określonych działaniach) uprzejmie prosimy o stuprocentową frekwencję. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Bardzo Państwa proszę o wchodzenie do szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj. w założonej maseczce i po skorzystaniu z możliwości dezynfekcji rąk. Osobom nieposiadającym maseczek udostępnimy jednorazowe będące na wyposażeniu szkoły.

Po wejściu do auli i zajęciu miejsc maseczki możemy zdjąć. Są spełnione warunki pozwalające na zachowanie, rekomendowanych jako bezpieczne, odległości.

Zespół kierowniczy

Odwiedza nas 670 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top