Od 3 lat wrześniową tradycją naszej szkoły jest międzynarodowy mecz futbolowy rozgrywany między "informatykami". Naprzeciw siebie stają uczniowie 4 klasy naszej szkoły i goście z Niemiec z Karlsruhe ze szkoły Walter-Eucken-Schule, przebywający w Elblągu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach międzynarodowego programu wymiany młodzieży Erasmus.

Wszystkich Rodziców uczniów klas trzecich zapraszam 20 września 2018 r. o godzinie 16:30 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie dotyczące działań ukierunkowanych na uczniów klas trzecich w r.szk. 2018/2019 w ramach projektu „LEPSZY W ZAWODZIE - dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). O spotkaniach w poszczególnych oddziałach powiadomią ich wychowawcy.

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

 

Wszystkich Rodziców uczniów klas czwartych zapraszam 19 września 2018 r. o godzinie 16:30 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie dotyczące w całości egzaminów zewnętrznych, w szczególności egzaminów maturalnych w roku 2019. O spotkaniach w poszczególnych oddziałach powiadomią ich wychowawcy.

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

 

Wszystkich Rodziców uczniów klas drugich zapraszam 13 września o godzinie 16:30 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Ze względu na duże znaczenie poszczególnych zagadnień (ewentualne pytania i oczekiwania Rodziców, dziennik elektroniczny, program wychowawczo-profilaktyczny, zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”) uprzejmie proszę o stuprocentową frekwencję. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

 

 

Wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszam 12 września o godzinie 16:45 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Ze względu na duże znaczenie poszczególnych zagadnień (przedstawienie pracowników szkoły oraz ich funkcji i zadań, ewentualne pytania i oczekiwania Rodziców, dziennik elektroniczny, program wychowawczo-profilaktyczny, zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, wyrażenie lub niewyrażenie zgody na uczestnictwo ucznia w określonych działaniach) uprzejmie proszę o stuprocentową frekwencję. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

 

 

Odwiedza nas 210 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top