Wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych na podbudowie GIMNAZJUM zapraszam 11 września 2019 r. o godzinie 16:30 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Ze względu na duże znaczenie poszczególnych zagadnień (przedstawienie pracowników szkoły oraz ich funkcji i zadań, pytania i oczekiwania Rodziców, dziennik elektroniczny, program wychowawczo-profilaktyczny, zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, wyrażenie lub niewyrażenie zgody na uczestnictwo ucznia w określonych działaniach) uprzejmie proszę o stuprocentową frekwencję. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

Wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych na podbudowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ zapraszam 10 września 2019 r. o godzinie 16:30 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Ze względu na duże znaczenie poszczególnych zagadnień (przedstawienie pracowników szkoły oraz ich funkcji i zadań, pytania i oczekiwania Rodziców, dziennik elektroniczny, program wychowawczo-profilaktyczny, zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, wyrażenie lub niewyrażenie zgody na uczestnictwo ucznia w określonych działaniach) uprzejmie proszę o stuprocentową frekwencję. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.
Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

Wszystkich Rodziców uczniów klas czwartych zapraszam 9 września 2019 r. o godzinie 16:30 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie dotyczące w całości egzaminów zewnętrznych, w szczególności egzaminów maturalnych w roku 2020.
Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w auli szkoły 2 września 2019 r. 

  • klasy pierwsze (po szkole podstawowej) - godz. 8.30,
  • klasy pierwsze (po gimnazjum) - godz. 9.30,
  • klasy drugie, trzecie i czwarte - godz. 10.30.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Na podstawie Art. 134 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy: w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W związku z powyższym:

  1. Badania są dla kandydatów bezpłatne i będą przeprowadzone w siedzibie szkoły zgodnie z harmonogramem załączonym do list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły (listy zostaną ogłoszone 2 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w holu szkoły).
  2. Od 2 do 4 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły będą wydawane skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych.
  3. Zgłaszając się na badanie należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
  4. Kandydat poniżej 16 roku życia zgłasza się z rodzicem.
  5. W przypadku wady wzroku należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza okulisty o rodzaju wady i zawierające informację czy podczas pracy przed włączonym monitorem konieczne są okulary.
  6. W przypadku chorób przewlekłych wskazane jest okazanie dokumentacji medycznej (odpowiedzialność lekarza wydającego zaświadczenie).

Przypomnienie

Zamknięcie I etapu rekrutacji (podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc) nastąpi 11.07.2019 r.

 

Odwiedza nas 223 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top