Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontu dachu budynku głównego Z.S.M. w Elblągu"
Zamawiający : Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg
e-mail: tmelblag@poczta.onet.pl.
Osoba do kontaktu: Danuta Babińczuk tel. (0-55) 233-66-00 w.25, fax (0-55) 233-57-82
Warunki uzyskania SIWZ: dostępne do 08.09.2005, cena brutto 48,80 PLN
Termin składania ofert:09.09.2005r. godz.9:00, data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.09.2005, godz.9:30 sekretariat Z.S.M. w Elblągu, ul. Komeńskiego 39


Dyrektor
Zespołu Szkół Mechanicznych
Zespół Szkół Mechanicznych w r. Szk. 2004/2005 nawiązał współpracę z kilkoma zachodnioeuropejskimi szkołami w ramach programu Unii Europejskiej. Zaplanowana na trzy lata realizacja programu rozpocznie się w październiku 2005 r. i koordynowana będzie przez liceum Avoli na Sycylii. Działania promujące morskie euroregiony przebiegać będą pod hasłem „Wybrzeża i morza Europy”. Dwa razy do roku odbędzie się spotkanie w wybranej szkole poświęcone wymianie doświadczeń, zwiedzaniu pięknych zakątków naszego kontynentu i zawiązaniu przyjaźni. Efekty trzyletniej pracy zostaną utrwalone na płycie CD w języku angielskim oraz językach narodowych.
4 maja 2005 r. po blisko czterdziestu latach od ukończenia nauki w elbląskim „Mechaniku” spotkali się absolwenci rocznika 1966. Inspiratorem zjazdu był prof. uniwersytetu w New Jersey, członek Polskiej Akademii Nauk oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauki, Henryk Iwaniec. Wzruszony odwiedzinami Profesor, podzielił się z oprowadzającymi go przedstawicielami dyrekcji szkoły następującymi refleksjami: „Szkołę tę wspominam zawsze z ogromnym sentymentem. Pracujący tu wówczas nauczyciele w dużej mierze przyczynili się do tego, w jakim kierunku potoczyła się moja kariera. To tutaj znalazłem inspirację do wytężonej nauki, do poważnego zajęcia się matematyką. Lata spędzone w technikum wspominam dziś z większym sentymentem niż okres studiów”. Profesor Iwaniec wzbogacił zbiory szkolnej biblioteki o publikację pt. „Spectral Methods of Automorphic Forms” związaną z jego pracą badawczą dotyczącą analizy matematycznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również znani absolwenci wspomnianego rocznika, a mianowicie profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Edward Łuszczyński oraz były Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Adam Giersz. Oprócz nich na zaplanowane spotkanie przybyło wielu ich kolegów, a także uczących ich wówczas nauczycieli.
Z przyjemnością informujemy, że praca konkursowa "Morze a moja mała i duża ojczyzna" pt. "Jak kultura, historia i gospodarka Twojej dużej i małej ojczyzny mogą kształtować Europę?", Cezarego Jochemczyka ucznia kl. 2la została zakwalifikowana do uroczystego finału konkursu, który odbędzie się w Trzebiatowie w dniach 20-21 czerwca 2005.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.
W piątek, 3 czerwca 2005 roku w samo południe, pożegnaliśmy naszych najstarszych kolegów, uczniów klasy IV Liceum Technicznego i dwóch klas V Technikum Mechanicznego. Wśród zgromadzonych na auli wyelegantowanych chłopaków znajdowała się tylko jedna dziewczyna! Podczas wzruszającej uroczystości dziękowano wszystkim nauczycielom za wytrwałą pracę, życzliwość i wyrozumiałość, a szczególną wdzięczność wyrażono wychowawcom: pani Joannie Dobrzyńskiej oraz panom Januszowi Czyżniewskiemu i Leszkowi Kapczyńskiemu. Wręczaniu kwiatów, uściskom rąk i całusom towarzyszył gorący aplauz wszystkich zgromadzonych. Nie zapomniano o słowach wdzięczności dla przewodniczącego Rady Rodziców, pana Janusza Piórkowskiego, który w ubiegłym roku szkolnym zakończył swoją działalność w tym ważnym gremium. Starszych kolegów pożegnali przedstawiciele młodszych klas, dziękując za wspólnie spędzone w szkole chwile i życząc pomyślności w dorosłym życiu. Jak to zwykle bywa, absolwenci, którzy wyróżnili się wynikami w nauce, osiągnięciami sportowymi i działalnością na rzecz szkolnej społeczności, otrzymali dyplomy i nagrody, a ich rodzice listy pochwalne. Ostatnie chwile, spędzone przez maturzystów w tak zacnym gronie, niestrudzenie utrwalał na wieczną rzeczy pamiątkę szkolny fotoreporter. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wręczeniem kwiatów wszystkim tegorocznym absolwentom, po czym udali się oni do gabinetów, by po raz ostatni spotkać się z wychowawcami, i nie kryjąc wzruszenia zanucić cicho:

Dziś ostatni zadźwięczał już dzwonek,
jutro pierwszy wakacji dzień...
Nasze ławki odpoczną i zasną,
Ty wiesz dobrze i ja o tym wiem...

Odwiedza nas 256 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top