Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na światowych rynkach, przy urnach wyborczych. Te decyzje odbijają się na całym narodzie. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość, a to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji.

Jim Trelease (autor „Podręcznika głośnego czytania”)

    Podzielając opinię ekspertów, że wiedza jest najbardziej wartościową walutą świata, dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych podjęła decyzję o przeobrażeniu biblioteki w szkolne centrum multimedialne. Jego użytkownicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych, sprzętu elektronicznego, zasobów audiowizualnych i bogatego księgozbioru. Miejsce pracy opiekunek biblioteki, Małgorzaty Krasowskiej i Mirosławy Siwickiej, wyposażone jest w komputery z oprogramowaniem MOL NET+. Istnieje zatem możliwość sprawdzenia terminu zwrotu książek, przedłużenia go, wyszukania dostępnych pozycji lekturowych oraz ich rezerwacji po wejściu na stronę: www.biblioteka.zsm.elblag.pl .

DSC02706

 

    Zasoby biblioteczne liczą bez mała 17 tys. woluminów i są systematycznie wzbogacane w nowości wydawnicze (beletrystykę, literaturę naukową i popularnonaukową, lektury z języka polskiego).

 

Godziny otwarcia pracowni multimedialnej:

Poniedziałek 

      800 – 1400

Wtorek

    800 – 1400

Środa

      830 - 1430

Czwartek

    800 - 1530

Piątek

     800 - 1530

 

 

W części bibliotecznej pracowni znajdziesz:

 

W wyszukaniu odpowiedniej literatury zawsze pomogą Ci  opiekunki pracowni.

 

DSC02705 
Regulamin pracowni multimedialnej

Pamiętaj!
Internet może być wspaniałym narzędziem pracy, wirtualną biblioteką i czytelnią, ale też „śmietnikiem informacyjnym". Korzystaj więc z niego rozważnie, nie daj się zniewolić temu medium, nie zapominaj o książkach.

 

Kluczem do sukcesu jednostek i społeczeństw jest wiedza.

Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie!