algorytm postępowania

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakżenia i zakażenia wirusem COVID-19 w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu

Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Mechanicznych w czasie epidemii oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych