Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

20.05.2024 – 19.06.2024 (do godziny 15:00) – termin na złożenie wniosku,
do 8.07.2024 (do godziny 12:00) – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły,
10.07.2024 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
10 i 11.07.2024 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,
11.07.2024 – 15.07.2024 – badania lekarskie (badania odbędą się w szkole, szczegółowy
harmonogram zostanie ogłoszony w późniejszym terminie)
21.06.2024 – 15.07.2024 (do godziny 15:00)  – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły (o ile nie został złożony wcześniej),
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został złożony wcześniej),
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
16.07.2024 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Przewiń na górę
Skip to content