Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

16.05.2022 – 21.06.2022 (do godziny 15:00) – termin na złożenie wniosku,

24.06.2022 – 13.07.2022 (do godziny 12:00) – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły,

20.07.2022 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

21.07.2022 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,

24.06.2022 – 22.07.2022 (do godziny 15:00)  – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:

  1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, (o ile nie został złożony wcześniej),
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie został złożony wcześniej),
  3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25.07.2022 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Przewiń na górę
Skip to content