Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

22.05.2023 – 21.06.2023 (do godziny 15:00) – termin na złożenie wniosku,

do 12.07.2023 (do godziny 12:00) – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły,

14.07.2023 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

14.07.2023 i 17.07.2023 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,

17.07.2023 – 19.07.2023 – badania lekarskie (badania odbędą się w szkole, szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony w późniejszym terminie),

23.06.2023 – 20.07.2023 (do godziny 15:00)  – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:

  1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, (o ile nie został złożony wcześniej),
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie został złożony wcześniej),
  3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

21.07.2023 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.