Główne wydarzenia:

01.11.1946 Powstaje pierwsza klasa o profilu budowlanym przy ul. Pocztowej
16.08.1947 Szkoła otrzymuje nazwę Państwowe Liceum Mechaniczne
01.09.1949 Zostaje powołane do życia Państwowe Liceum Budowlane
01.09.1948 Zmiana siedziby szkoły na ulicę Długą - (obecnie Komeńskego)
04.09.1949 Powołane zostaje Państwowe Liceum Mechaniczne dla Dorosłych
01.11.1950 Zostają uruchomione warsztaty szkolne przy Państwowym Liceum Mechanicznym
01.09.1951 Szkoła zostaje przekształcona w Technikum Budowy Maszyn
01.09.1958 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku uznaje TBM za szkołę świecką
01.05.1959 Szkoła zostaje przemianowana na Technikum Mechaniczne
01.09.1963 Przyłączone zostaje Technikum Przemysłu Torfowego
31.12.1968 Przeniesienie warsztatów szkolnych pod zarząd Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
01.09.1971 Otwarto Średnią Szkołę Zawodową przygotowującą Robotników Kwalifikowanych
01.10.1971 Technikum Mechaniczne otrzymuje imię gen. Karola Świerczewskiego
01.09.1973 Powołanie zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie Zespół Szkół Zawodowych nr 1
01.09.1974 Wprowadzenie 1 klasy Technikum Drzewnego dla Pracujących
(w kooperacji z ZWP)
01.01.1977 Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych
01.09.1981 Powstaje filia ZSG KWK "Polska" w zawodzie: górnik technicznej eksploatacji złóż
01.09.1989 Wycofanie mundurków (pozostają tylko emblematy)
25.10.1990 KO i W w Elblągu uchyla imię patrona szkoły, gen. Karola Świerczewskiego
01.09.1992 Utworzono Technikum Elektroniczne
01.09.1995 W Zespole Szkół Mechanicznych powstaje Liceum Techniczne
01.09.2002 Powstaje Liceum Profilowane
01.09.2003 Powstaje Szkoła Policealna
01.09.2005 Powstaje Technikum

 

Dyrektorzy naszej szkoły:

01.09.1946 - 31.08.1949 - Kazimierz Mościcki
01.09.1949 - 31.08.1950 - Ludwik Skiba
01.09.1950 - 24.02.1953 - Bronisław Oborski
25.02.1953 - 31.08.1976 - Aleksander Kociałkowski
01.09.1976 - 31.08.1983 - Bohdan Jarmoła
01.09.1983 - 31.08.1985 - Klemens Borchardt
01.09.1985 - 31.08.2002 - Janusz Lewandowski
01.09.2002 - 31.08.2012 - Ryszard Smoliński

Od 01.09.2012 r. dyrektorem jest mgr inż. Mariusz Bachanek

 

JUBILEUSZ 60-LECIA TECHNIKUM MECHANICZNEGO

25 listopada 2006r Technikum Mechaniczne świętowało swoje 60 urodziny. Na uroczystość z tej okazji zostali zaproszeni absolwenci, kadra pedagogiczna, władze oświatowe oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół i firm.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza w Katedrze św. Mikołaja, którą celebrowali księża, będący absolwentami naszej szkoły. Następnie zaproszeni goście wzięli udział w akademii zorganizowanej w kinie Światowid. Dyrektor Ryszard Smoliński przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, a także podziękował kadrze, absolwentom oraz wszystkim przyjaciołom technikum za wsparcie i lata ciężkiej pracy. Nauczyciele i pracownicy obsługi, którzy poświęcili Technikum Mechanicznemu trzydzieści i więcej lat swojego życia zawodowego, zostali wyróżnieni oryginalnymi dyplomami z pamiątkowym grawerunkiem. Dyrektor wręczył także nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2005/2006.
Następnie przyszedł czas na wspomnienia. Jako pierwsza głos zabrała pani Irena Pawowicz, nauczycielka języka polskiego, która przez 42 lata wpajała technikom tajniki wiedzy humanistycznej. Lata spędzone w naszej szkole ze wzruszeniem wspominał także pan Alfred Petrycki, absolwent z roku 1949.
Po części oficjalnej przyszedł czas na występy młodych artystów, które rozpoczął koncert kwartetu saksofonowego z Zespołu Szkół Muzycznych pod kierownictwem pana Wiesława Pająka. Po wysłuchaniu kilku utworów klasycznych i jazzowych zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć przygotowany przez uczniów naszej szkoły program artystyczny, kończący akademię.
Kolejnym punktem programu obchodów 60-lecia Technikum Mechanicznego był wystawny bankiet, po którym można było zwiedzić szkołę i spotkać się z dawnymi kolegami. Obchody zakończyły się balem absolwentów.

Zobacz zdjęcia- 60lecie szkoły(2006-2007)

 

ABSOLWENT TECHNIKUM MECHANICZNEGO - HONOROWYM OBYWATELEM

Prof. Henryk Iwaniec uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Elblągu. Jego wychowawcą był Andrzej Wendeker, dzięki któremu zaczął interesować się matematyką. Brał udział w wielu konkursach i olimpiadach matematycznych. Technikum ukończył w 1966 roku, po czym wyjechał na studia do Warszawy. W 1971 r. ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie rok później otrzymał stopień doktora nauk matematycznych. Przez ponad dziesięć lat pracował w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk. W tym czasie przebywał też na stypendium we Włoszech.
W 1983 r. osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych. Pracował tam m.in. w Instytucie Badań Zaawansowanych w Princeton. Od blisko 20 lat jest profesorem na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey. Jest też członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk. Specjalizuje się w teorii liczb i teorii funkcji. Jest autorem 190 opracowań naukowych. Dwa lata temu otrzymał tytuł doktora honoris causa francuskiego Uniwersytetu Bordeaux. Dwukrotnie nominowany był też do nagrody Fields - odpowiednika nagrody Nobla dla matematyków. Profesor z sentymentem wspomina lata spędzone w rodzinnym mieście, tym bardziej, że ostatnio Rada Miasta przyznała mu honorowe obywatelstwo Elbląga.
W dniu 4 maja 2005 r. po blisko czterdziestu latach od ukończenia nauki, w elbląskim "Mechaniku" spotkali się absolwenci rocznika 1966. Inspiratorem zjazdu był prof. Henryk Iwaniec.

Zdjęcia ze spotkania (prof.Iwaniec 2004-2005)