W szkole organizowanych jest wiele apeli, spotkań oraz imprez okolicznościowych.

Dzięki aktywnej współpracy uczniów i nauczycieli apele w naszej szkole są o wiele bardziej ciekawe i urozmaicone. Często apelom towarzyszy oprawa muzyczna szkolnego zespołu, który czasem daje koncert z innych okazji.

Na terenie szkoły odbywają się również spotkania z pracownikami biura planowania kariery zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Elblągu. Dodatkowo uczniowie klas trzecich i czwartych, którzy mają problemy z określeniem swoich predyspozycji zawodowych i wyborem kierunku dalszego kształcenia, mają możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji dzięki przeprowadzanym testom psychologicznym, które ułatwiają im podjęcie życiowej decyzji.

Bierzemy udział w obchodach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, jak również prowadzany jest dwa razy w roku kiermasz wyrobów wykonanych przez świetlice terapeutyczne z Elbląga i okolic.

W szkole odbywają się spotkania z pracownikami elbląskiego Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego. Na spotkania z młodzieżą zapraszamy przedstawicieli elbląskich firm oraz młodych przedsiębiorców. Spotkania uczniów z przyszłymi pracodawcami stały się już tradycją. Co roku, w ramach nauki przedmiotów zawodowych, uczniowie odwiedzają elbląskie zakłady produkcyjne i usługowe. Zapoznają się tam z cyklem produkcyjnym, rodzajem i jakością świadczonych usług.

Bierzemy udział zarówno udział w innych imprezach, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Cegiełka Pomoc dla Powodzian oraz innych.

Tradycją w szkole jest coroczna studniówka organizowana przez klasy czwarte z okazji zbliżającej się matury. W okresie świąt bożego narodzenia wychowawcy w klasach organizują spotkania opłatkowe. Klimaty spotkań są bardzo zróżnicowane, od tradycyjnych po bardziej współczesne.

Od kilku lat w naszej szkole odbywają się Targi Szkół Ponadgimnazjalnych. Odwiedzają nas uczniowie gimnazjum z Elbląga i okolic. Gośćmi są również przedstawiciele władz naszego województwa i miasta.